Kokias žinutes siunčia A. Toliatas su savo „Sekmadienio SMS. Mažaisiais tekstais“?

Šiandien A.Toliatą skaito ne tik tikintys ir save tokiais laikantys žmonės. Pavadinčiau jį kunigu-influenceriu, o iš tikrųjų jis tiesiog yra žmogus, savo tarnystės žmonėms ir Dievui kelyje išnaudojantis įvairius komunikacijos kelius.  Vienas jų – SMS žinutės, kurių pagrindu ir gimė ši knyga.

Man labai patiko knygos įžangoje išsakyta Andriaus Baranausko mintis apie tai, kad SMS žinutės nėra joks nusikaltimas Bažnyčios tradicijoms, na, nebent toks pats, kaip Gutenbergo atspausdintas Šventasis Raštas, o svarbiausia, kad komunikuodama su žmonėmis Bažnyčia rastų kelią į jų širdis ir forma šiuo atveju yra reikšminga tik tiek, kiek ir kokia ji labiausiai priimtina žmogui.

Dažnai nuo meilės iki neapykantos – tik vienas žingsnis. Šiandien žmonės tau šaukia „Osana aukštybėse“, o ryt „Ant kryžiaus“.

„Sekmadienio SMS. Mažieji tekstai“ yra mažytės Evangelijos žinutės, kurias tikrai lengvai galima perskaityti vienu prisėdimu, galima skaityti kaip kokį Advento kalendorių ar po žinutę dozuojant sau kitaip. Mažieji tekstai nereiškia paprastieji. Jie leidžia prisiliesti prie Šventojo Rašto sutrumpinta forma, tačiau, manau, iškalbingesni bus tam skaitytojui, kuris yra skaitęs/girdėjęs konkretų Evangelijos pamokslą, metaforą ar istoriją, nes kunigas A.Toliatas čia jas pateikia viena vertus, labai koncetruotai, filtruotrai, kita vertus, tarsi įmesdamas inkarą, kurį traukti jau turi pats, todėl kai kurias čia pateiktas „SMS žinutes“ skaičiau ne kartą ir ne du.

Blogai, kai emigruoja rankos ir kojos, o ką daryti, kai emigruoja sąžinė?

Knygoje daugybė citatų, kurias tiesiog norisi pasižymėti, užsirašyti ir pasidalinti, vis dėl to, ją labiau rekomenduočiau tiems, kurie jau yra susipažinę su šv.Raštu, o kitus manau, labiau sužavėti turėtų kitos kunigo A.Toliato knygos.

Dažnai siekiame gerųjų sąlygų, kad pagaliau galėtume gyventi žmoniškai. Tada, rodos, ir elgtis žmoniškai galėsime pradėti… Vejamės šviesųjį rytojų ir kuo greičiau bėgam , tuo labiau nespėjam. O gyvenimas vejasi mus. Irgi nespėja paskui. Jei tik pavyktų akies krašteliu jį atpažinti ir leistis pagaunamam…

Išleido: Tyto alba